Přihlaste se a využijte web naplno HAFICI.NET »

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

 

NápovědaFórum » Nezbytné rady nejen pro začátečníky » Zákony, vyhlášky a daně 

+ přidat příspěvek
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   30.04.2015 22:28 R Žena petrab [10528] - foto, veterina
Text k využití:

Nejsou vám osudy zvířat lhostejné
a máte skutečný zájem na ochraně zvířat proti týrání, uvádíme odkaz na
správný a účelný postup při řešení zjištěných případů či podezření na týrání zvířat, který je již
řadu let zveřejněný na webových stránkách ministerstva, neboť informace, které svědčí
o porušení povinností chovatele, je nezbytné vždy neprodleně předat místně příslušné krajské
veterinární správě, která vykonává dozor nad dodržováním těchto povinností. Pověřený
inspektor tak má možnost získat aktuální a ověřitelné podklady, nezbytné pro provedení
objektivní kontroly v uvedeném chovu.
- eagri.cz/…/
- eagri.cz/…

……pokud máte konkrétní důkazy svědčící o porušení povinností chovatele, obraťte se na místně příslušnou krajskou veterinární správu.
Informace o tom, jak postupovat v případě důvodného podezření na týrání zvířat najdete na webových stránkách Ministerstva zemědělství: eagri.cz/…/
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 5   03.02.2012 11:07 R Žena petrab [10528] - foto, veterina
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   23.01.2012 15:04 R Žena petrab [10528] - foto, veterina
 Reagovat na tento příspěvek  Citovat tento příspěvek 0   23.01.2012 15:00 R Žena petrab [10528] - foto, veterina – Zákon na ochranu zvířat proti týrání

+ Přidat reakci


Zpět na obsah sekce Nezbytné rady nejen pro začátečníky • Zobrazeno 63x

© HAFICI.NET - https://hafici.net/forum/402-zakon-na-ochranu-zvirat-proti-tyrani