Přihlaste se a využijte web naplno HAFICI.NET »

Ovladatelnost psa /a jak to máte vy?.../

 

Články » Ovladatelnost psa /a jak to máte vy?.../ 

S laskavým svolením těch, co mají na svědomí projekt (a knihu) Člověk, přítel psa, jsem si dovolila publikovat jeden z jejich článků. Sice to není moje dílo, ale myslím, že je to napsáno pěkně a pochopitelně. Úplně v tom totiž vidím chlapa, co mám doma.

Jejich přístup se mi líbí, protože člověku nenařizují dloubání psa do žeber, třepání za kůži na krku, ale ani z člověka nedělají držák na klikr.

----

Snem a cílem každého páníčka je to, aby ho jeho pes poslouchal. Ovšem ne každému se daří tohoto cíle stoprocentně dosáhnout. Pojďme se tedy spolu podívat na problematiku psí ovladatelnosti trochu podrobněji

● ● ● ● ●


Je to už pár let zpátky, kdy mi přišel e-mailovou poštou následující příběh:

Pan Frank sedí v křesle u krbu a sleduje v televizi svůj oblíbený sportovní pořad, když se ve dveřích do pokoje objeví rodinný boxer Bruno. Bruno, velmi živý pes v nejlepších letech, se právě vrátil z procházky s paní Frankovou a je zablácený od hlavy až k patě. Pan Frank, který chce chránit koberec v pokoji, se snaží zahnat Bruna co nejrychleji do kuchyně.
„Bruno!“ vykřikne.
Tenhle zvuk znamená „pojď ke mně“, to už Bruno dávno ví, a tak celý šťastný vyťapká do koberce řadu blátivých stop až k panu Frankovi, který znovu vykřikne:
„Ne! Ven, Bruno!“
Bruno se zastaví při slovech „ne“ a „ven“, ale když znovu slyší své jméno, vykročí, teď už pomaleji, k panu Frankovi, který už se přestává ovládat.
„Bruno!“ zařve.
Bruno nakloní hlavu do strany; pak, znepokojen páníčkovým agresivním chováním, se přihrbí.
„Bruno!“ vykřikne pan Frank, který už je úplně bez sebe, protože se pořád nedostavuje žádaná reakce.
Bruno už je celou situací tak stresovaný, že vyskočí a snaží se dát panu Frankovi najevo svou podřízenost tím, že mu olízne rozzlobený obličej. Pan Frank, s košilí ozdobenou dvěma zablácenými stopami tlapek, málem vyletí z kůže.
„Dolů!“ zaječí.
Bruno rychle skočí na podlahu. Pan Frank při pohledu na další blátivé stopy na koberci vykřikne:
„Ven!“
Bruno rozpozná signál „ven“ a rychle zamíří ke dveřím. Pan Frank si při pohledu na ustupujícího Bruna neodpustí poslední výčitku.
„Jsi ošklivý pes,“ procedí mezi zuby.
Bruno se zastaví. To je divné, pochopil pánův povel, vykročil ke dveřím, a stejně k němu pán vysílá agresivní signály, což znamená další problémy, takže Bruno rychle lehne na koberec a převalí se na záda, aby dal najevo podřízenost, a přitom z něj cáká bláto na všechny strany. Reakce pana Franka je působivá a je doprovázena velmi zajímavou řečí.
Paní Franková, která si svlékala kabát a zouvala se, strčí hlavu do dveří, aby zjistila, co se vlastně děje. Naskytne se jí šokující pohled. Koberec je pokrytý otisky tlapek. Bruno leží na zádech a dál dává najevo podřízenost, kterou si rozzlobený pan Frank vykládá jako výsměch a chce psa potrestat.
„Tak hloupého psa jsem ještě neviděl!“ prská.
Paní Franková luskne prsty a zavelí: „Do kuchyně!“ přičemž ještě podpoří povel tím, že ukáže příslušným směrem. Bruno signály rozpozná a v okamžiku vyskočí a utíká do kuchyně.
„Hodný pes,“ řekne paní Franková automaticky a Bruno, teď už dokonale chápající, co se po něm chce, šťastně vpochoduje do kuchyně.
Pan Frank padne do křesla a mumlá: „To je zvláštní. Když tomu psovi něco řeknu já, tak si dělá, co chce.“

● ● ● ● ●


Není třeba mít bujnou fantazii, abyste si příběh dovedli živě představit. S podobnou situací se totiž můžete setkat velmi často, a ač bohužel neznám autora tohoto textu, mám podezření, že příběh není vymyšlen, ale že ho kdosi zažil a pak jen jednoduše (a velmi přesně) zapsal.
V čem je zádrhel, který způsobil, že boxer Bruno, pes velmi přátelský a rozhodně dobře vychovaný, nadělal panu Frankovi tolik starostí a jaké kouzlo použila paní Franková k rychlému nasměrování psa tam, kde ho chtěla mít?
Můžeme vás ujistit, že to nebylo žádné kouzlo. Jen viděla do psí hlavy trochu líp, než pan Frank.

● ● ● ● ●


Je potřeba si uvědomit, že psi nemají stejné chápání jako lidé. Jejich vidění světa a schopnosti porozumět jsou jednodušší, mnohem přímočařejší, fungují mnohem více „on-line“. Psi jsou schopni chápat význam mnoha slov lidské řeči, na tom je koneckonců založena celá povelová technika, ale nejsou schopni rozvětvených úvah, časových posunů a podobných lidských vymožeností.
Není tedy možné vykládat psovi své požadavky v rozvitých souvětích, chválit nebo kárat je za něco v okamžiku, kdy už dávno dělají něco docela jiného, okřikovat je za nevhodné chování bez toho, že dostanou povel k jiné, žádané činnosti. A nebo vlastně ano, můžete tohle všechno dělat, ale dopadnete jako pan Frank. Pes vás prostě nebude poslouchat a nebude to jeho vina.

● ● ● ● ●


Pojďme tedy sestoupit z výšin našeho strukturovaného myšlení, protože jen tak můžeme nalézt společnou řeč a dosáhnout toho, že budeme svým psům rozumět, a hlavně, že oni budou rozumět nám. Tady je několik hlavních zásad, jejichž pochopení a respektování vám při výchově psa velmi pomůže:

Slova
Psi budou znát jenom ta slova, jejichž význam jim vysvětlíme. Je úplně jedno, jakou řečí k nim budeme mluvit, nebo jestli si pro určité činnosti vymyslíme svůj speciální výraz. Je obvyklé, že se používají ustálené termíny, některé zkouškové řády mají povely předepsané. Ale pokud nemáme zkouškové ambice, je úplně jedno, jestli psa voláme „ke mně“ nebo „pocem“.

Opakování
Pro učení běžné ovladatelnosti je důležité povely neopakovat. Jedině tak psa naučíte poslouchat na první a jediný povel.

Reflexní oblouk
Určitě jste už sami na své kůži zažili situaci, kdy vám někdo (třeba při řízení auta) vytýkal, že reagujete pozdě, že on by to udělal (třeba zabrzdil, dal blinkr, zhasnul dálková světla) mnohem dřív. A vy jste byli přesvědčeni, že rychleji už ani zareagovat nešlo. Máte pravdu, nešlo. Doba, která uplyne od přijetí signálu smyslovými orgány (zrak, sluch), přes jeho zpracování v mozku až k žádané reakci se nazývá reflexní oblouk a nějakou dobu trvá. Nezúčastněný pozorovatel ale může mít dojem, že jste pomalí. Délka reflexního oblouku je individuální, u psů se setkáváme s rozmezím 1–3 vteřin, záleží na mnoha aspektech – plemeno potažmo velikost psa, věk, únava, trénovanost. Nejkratší reflexní oblouk mají mladí psi, kteří už znají danou situaci, nejsou unavení a z plemen by se jednalo třeba o teriéry nebo ovčáky pracovních linií (ale i mnohá d alší), u nichž se může délka reflexního oblouku dostat i něco málo pod jednu vteřinu. Nejdelší reflexní oblouk z plemen pak mají molosi. Jinými slovy – když budete učit povely dogu, nikdy nedosáhnete takové rychlosti provedení, jako například u německého ovčáka. A nesmíte jí to mít za zlé, ona to prostě rychleji nezvládne.

Odměna, motivace
Zadarmo ani kuře nehrabe. Psi musí vědět, že jim spolupráce s člověkem přinese něco pozitivního. Některým psům stačí fakt, že se jim jejich člověk při učení a cvičení věnuje a spolupracují rádi a s nadšením. Některým je třeba kvůli motivaci nabídnout ještě něco navíc, alespoň pro začátek. Nemusí se ale vždy jednat nutně o pamlsky. Je na vás, abyste zjistili, co vašemu psovi dělá největší potěšení, co pro něj bude ta správná odměna za dobře vykonaný povel. Může to být piškot, podrbání na břiše, oblíbený plyšák, míček nebo žvýkací kost.
Důležitá věc – nezaměňujte odměnu a lákání na něco. Pokud budete psa učit například přivolání tak, že na něj budete volat s nataženou rukou s piškotem, tak možná pes přijde kvůli tomu piškotu, ale když vám odměny dojdou, přestane to fungovat.

Mechanická pomoc
Když potřebujete psovi vysvětlit, co povel znamená, respektive co vy si přejete, aby pes udělal, když povel vyslovíte, musíte mu to předvést. Neznamená to, že si vy budete například sedat a lehat a vstávat, ale že psa do patřičné pozice ručně vmanipulujete a pak ho odměníte úplně stejně, jako kdyby to provedl sám.

Povel platí stále
Pokud dáte psovi povel, trvejte na jeho dodržení až do okamžiku, než ho zrušíte nebo než vydáte jiný povel. Vyhnete se tak situaci, kdy potřebujete například psa připnout na vodítko, zavoláte ho, on přiběhne, ale místo toho, aby u vás zůstal, tak v letu sebere nabídnutý piškot a zase zmizí v dálce.

● ● ● ● ●


Správný postup při vysvětlování povelů
Postup je jednotný pro učení téměř čehokoli.
1. vyslovte jméno psa a přibližně s půlvteřinovou až vteřinovou pauzou povel
2. vyčkejte na proběhnutí reflexního oblouku
3. pokud pes neprovede povel sám, pomozte mu s tím
4. psa odměňte nebo pochvalte
5. vyčkejte nějakou dobu – délka závisí na trénovanosti psa
6. psa propusťte s povelem k tomu určeným (nejčastěji „volno“)

Všimněte si, prosím, že v doporučeném postupu není nikde uveden trest. Důvodů je více, nejdůležitější jsou tyto:
Trestáním psa ničeho nedosáhnete, zvláště pak v okamžiku učení. Trestem byste psovi dali najevo, že to, co udělal, je špatně, ale nedáte mu najevo, jak to má být správně. Takže výchovný efekt je skutečně mizivý.
V doporučeném postupu není prostor pro chybování. Buď pes poslechne sám, nebo „je poslechnut“ s vaší pomocí. V každém případě je tedy povel splněn a pes může být odměněn. Je třeba dávat pozor na to, abyste byli schopní mu ve správný okamžik pomoci. A pokud nemáte aktuálně možnost splnění povelu ovlivnit, ani ho nevyslovujte. Každou chybu je totiž nutné několikanásobně překrýt správným provedením, a proces učení se tak velmi zpomaluje.

● ● ● ● ●


Tento postup, pokud je systematicky a důsledně dodržován, je nejspolehlivější výcvikovou metodou. Je založen na pozitivní motivaci, na vytváření trvalých podmíněných reflexů (povel – úkon), na respektování možností psí psychiky a na přátelském prostředí. A to je přesně to, čeho se v práci se psy snažíme docílit.


Mějte se spolu krásně a buďte svým psům tím nejlepším přítelem.

Zuzka Mašková, Věra Walterová, Lenka Schönbeková a Anička Skryjová

zdroj: Člověk, přítel psa (WEB, Facebook)

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 3x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 08.07.2016 Upraveno: 08.07.2016 Přečteno: 46x

Schválili: petrab *** 14.07.16 • Rex *** 18.07.16 • Nika *** 07.08.16

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Výchova a výcvik
13.07.2012*****Výběr štěněte32x
01.11.2012*****POVELY7x
21.01.2012*****Vycházka doma17x
08.12.2011*****Můj trénink povelu KE MNĚ - možná trochu nestandartně sazím na pud štěněte35x
05.02.2012*****Oblíbené triky:Dej pac!14x
27.01.2012*****Dog dance-tanec se psy. Jak na to??30x
14.11.2013*****Pár slov o dominanci, aneb jste vůdcem smečky ?77x
23.11.2012*****Psí povely19x
15.03.2011*****Bígl na inzerát256x
26.07.2012*****Všeobecně73x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 1 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

[1] JanaS® 11.08.2016
Pěkné!:)

Další články tohoto autora
Žádné další články

© HAFICI.NET - http://hafici.net/clanky/393-ovladatelnost-psa-a-jak-to-mate-vy