Přihlaste se a využijte web naplno HAFICI.NET »

Co mě praxe naučila - krytí

 

Články » Co mě praxe naučila - krytí 

Co mě praxe naučila - krytí

Publikováno: 12.02.2010 • Autor: © asson • Rubrika: Chovatelství psů

Několik postřehů okolo krytí.

Pokusím se na stránkách Zpravodaje načít diskuzi nebo jakési předávání si zkušeností. Jako první téma jsem zvolila krytí psa. V roce 1993 jsem si pořídila prvního leonbergera a osud byl ke mě vstřícný. Z mého drobečka se stal plemeník. Za svůj život neměl sice mnoho nevěst, přesto zkusím napsat své zkušenosti, nebotˇmladého plemeníka vlastním opět. Začnu trochou teorie. Anatomii vynechám, tu máme všichni nastudovanou, budu se spíše věnovat průběhu a technickým komplikacím kolem aktu krytí. U psů  dochází k ejakulaci po kapkách ( na rozdíl od jiných živočichů a ptáků ) a k tomu účelu je nutné, aby samec se samicí byli po určitou dobu spojeni. Penis psa je vybaven kavernozními tělesy, jejichž zvěšení má za následek tzv. svázání psa s fenou. To pak trvá po celou dobu odchodu semene do blízkosti krčku dělohy. Množství semene je zcela individuální. Délka svázání je různá od 5 do 30 minut. Odchylky od tohoto údaje jsou možné spíše nad 30 minut. U velice malého procenta psů, vybavených slabým pohlavním pudem může být doba svázání kratší než pět minut, ovšem jistota zabřeznutí feny je minimální. Je to tím, že první část ejakulátu je tvořena především produkty tzv. přídatných žláz, které neobsahují spermie. Protože dobu, kdy se v procesu ejakulace ve spermatu již objevují spermie, nelze přesně určit, musí se s rozhodnutím zda „ se to povedlo „ čekat až na skutečné zabřeznutí feny. Pravděpodobnost je sice malá, ale nelze ji vyloučit. Proto krytí dalším plemeníkem je nepřípustné a chovatelé se vystavují riziku vzniku dvojího krytí nebo nežádoucího překrytí, které je ve všech řádech zakázáno s následkem nezapsání  štěňat v plemených knihách či  podrobení se zkoušky DNA. K zamezení vzniku těchto sporných situací je proto třeba, aby do plánu chovu byli zařazováni jen plemeníci, kteří splňují mimo jiné i požadavek výrazných sexuálních reflexů. V době mých prvních zkušeností s krytím, před deseti lety se běžně nepoužíval termín „ kontrola hladiny progesteronu „ a dle ní určení optimálního dne krytí. Proto se vždy krylo dle schopností majitele feny určit podle barvy výtoku a chování fenky ten správný den. Můj pes, který strávil  celý svůj život po boku feny, na háravou fenu naskakoval pouze v době začínání ovulace, ty tři, čtyři dny jsme měli doma peklo a co dělat, abychom ty naše dva zamilované uhlídali. Tak se choval i když přijela fena ke krytí. V nesprávné dny si fenkou hrál, olizoval ji ale aktivita nebyla stoprocentní, ta se změnila v ten správný den.  Z té doby si pamatuji, kdy již měl za sebou jedno  úspěšné krytí a vrh štěnat se zkušenou fenou, přijel majitel na první krytí své tříleté feny. Podle jeho odhadu správný desátý den. A náš pes nic, přijel 13 den opět nic, 16 den malá aktivita 18 den perfektní krytí ve vrhu 9 štěńat. Přijela majitelka zkušené feny ( po dvou vrzích ) dle jejího určení správný 11 den ovšem pes nic, druhý den  nic, nechtěla jsem nic zanedbat  a poslala  jí za dalším psem na krycích listech, který ji po dvakráte úspěšně nakryl. Za dva dny volala, že se to též nezdařilo, zda by mohla opět přijet, ano, nakryli jsme skoro mezi dvěřmi a bylo 11 štěňat.  Můj první pes nebyl tak vysoký a s vyšší fenkou se občas vyskytly technické problémy, které jsme řešili postavením feny z kopečka, či pomocí psa navést penis správným směrem. Nevadila mu jakákoliv manipulace s ním, přesto se stalo, když fena nespolupracovala, že se krytí nepodařilo. S odstupem deseti let nakrýváme opět, pes je dost vysoký, problémy tohoto rázu nejsou, ovšem manipulace s ním je možná pouze v mezích jeho normy, to co on sám dovolí. Musím podotknout, že si dovede fenku podržet a nasměrovat sám,  fena musí spolupracovat a být na krytí připavena. Feny mají od veterináře udělanou právě hladinu progesteronu a ke krytí jezdí ve spávný den. Krytí se většinou úspěšně podaří a spojení trvá okolo 15 -20 minut. V opačném případě je to pak už většinou technický problém psa, či nespolupráce ze strany feny.  A právě zde bych se chtěla zmínit několika zkušenostech s těmito technickými problémy.

·         necháme zamilovaný pár pouze několik minut si pohrát ( 10 -  15 minut ) aby se pes neunavil a při té příležitosti prověříme zda není fenka moc agresivní a jak si psa pouští k tělu

·         je -  li vše v pořádku, necháme je a sledujeme, jak se jim akt páření daří, stojí - li fenka a nastavuje - li vulvu, pes se většinou sám zapíchne a začne vibrovat, v klidu přijdeme blíže a pár podržíme

·         je -  li fenka agresivnější ( některému psu to vadí ) necháme majitele feny, aby ji podržel u hlavy a psa necháme pracovat, nutno dohlédnout na to aby neucukávala nebot´první napíchnutí vulvy bývá pro fenu bolestivé

·         je přirozené, že fena psa testuje, jak je dominantní, aby pro své budoucí potomstvo zajistila dobrý genetický potenciál alfa samce

·         dále je dobré okolí vulvy ostříhat (  aby chlupy nedošlo k poranění penisu ) a poševní vchod potřít gelem či jiným vhodným prostředkem


·         jsme - li i přes to neúspěšní, po určitém čase necháme pár odpočinout, každého zvlášt a zkusíme to znovu, přistupujeme k pomáhání psovi velice citlivě, netaháme jej vzadu za chlupy, jemně přidržujeme při vibracích, za penis netaháme, neuchopujeme jej ale snažme se nasměrovat vulvu tím správným směrem, nejsme nervozní, zbytečně nemluvíme a zvířata neokřikujeme

·         pokračuje - li problém, dominatnější fenu před psem pouze vodime a pes většinou naskakuje, zastavíme se, fenu podržíme pod břichem a psa jemně přistrčíme, všechny feny mají tendenci si sedat,  trvá - li napíchnutí vulvy příliš dlouho

·         když pes přestane vibrovat, dojde se spojení, přehodíme zadní nohu psa přes hřbet feny a pár držíme u sebe dokud spojení  trvá, při zbytnění penisu v pochvě  dochází k podtlaku a děloha nasává sperma

·         potom fenu  hlídáme a neměla by se minimálně 30 minut vymočit. Je dobré jí dát napít a položit někam vedle nás či do auta, aby byla v klidu, protože dochází k pronikání spermií do vajíček. Sepíšeme potřebné dokumenty.

·         stává se, že ke spojení nedojde či velmi krátce, prý pomůže zvednout fenku za zadní nohy a podržet, aby děloha, je- li tam nějaké sperma, jej nasála

·         z dalších technických pomůcek jmenuji -  postavit velikostně nevyrovnaný pár z kopce či do kopce, přidržet fenu pod břichem složenou dekou, postavit  pod fenku židličku a zřejmě i jiné pomůcky, ovšem nemohu o tom více napsat, neznám to

·         v neposlední řadě, je nutno se zmínit o tom, že si pár prostě nepadne do oka a a? se snažíme jak chceme, akt páření se neuskuteční i příroda chce své

·         a nedaří - li se nám u jednoho psa, u druhého to může být lepší a nebo ještě horší, leonberger je těžké plemeno, kde se problémy kolem krytí vyskytují

·         znám chovatelskou stanici, která vlastní několik plemeníků, ale využíván bývá jeden, který kryje s přehledem (  má minimálně měsíčně 1 - 2 krytí ). Zde nakryjí každou fenku, nebo? majitelé mají dlouholeté zkušenosti a nazdaří - li se nakrýt vybraným psem, je použit právě ten, co má těch zkušeností více a dalo by se říci, že kryje na povel

·         ovšem musím se přiznat, že nejsem zastáncem nějakého znásilńování či nakrývání  za každou cenu, hlavně když budou štěńata. Osobně si myslím, že plánování krytí musí mít svůj řád a já mám vždy vybrané dva psy a když to někde opravdu  ale opravdu nejde, jedu k druhému. Plemeníky si  dlouho vybírám a vždy zvažuji klady psa proti nedostakům mé feny a snažím se, aby se nedostatky obou  nezdvojovaly

·         spermie je životaschopná více jak 48 hodin tzn. překrývání má smysl až za 2 dny, více o tomto tématu v příštím příspěvku nakrývání feny


Ve stručnosti jsem se snažila sepsat, co znám z praxe kolem krytí u psů. Ráda bych, kdyby i Vy ostatní, co máte s krytím určitě daleko více zkušeností než - li já, napsali a o své rady se podělili. Nebo má - li někdo úplně jiný názor, přijmu jakoukoliv oponeturu či kritiku. Je jasné, že je nakrývání u každého plemeníka jiné, podmínky, věk, zkušenosti ( jak psa, tak majitelů ) a to vše se promítá do dané situace. Nelze se řídit nějakým návodem, je třeba vše zhodnotit individuálně. Přesto velkým pomocníkem mě byla kniha od Doc. MVDr Zděnka Procházky „ Chov psů “ a některé věty jsou citovány právě z této knihy.

Příště napíši něco o krytí fen, pár postřehů okolo krytí našich dominantních fen a okolo porodu, ne fyziologický průběh, ale komplikace, které mohou potkat každého z nás.

 

Hladina progesteronu

Informace o hladině progesteronu a určení optimálního dne krytí.V minulém Zpravodaji jsem se zmínila o knize Chov psů od MVDr Zděnka Procházky, všichni, kdo jste si ji přečetli, tak pro Vás tato moje zprávička nebude ničím novým. Přesto bych se ráda zmínila o určení optimálního dne krytí. Stále častěji se u fen vyskytuje méně typický průběh říje a v mnoha případech jsou zevní příznaky hárání tak nevýrazné, že průměrný chovatel optimální den krytí neodhadne, proto určení správného dne pomocí laboratorních vyšetření nabývá na důležitosti. Jsou používány tři vzájemně se doplňující metody: gynekologické, cytologické a stanovení hladiny progesteronu v krvi, které je obecně považováno za nejvýhodnější.

Odebírá se vzorek venozní krve a výsledek se určuje v různých jednotkách, uvádím ng/ml.

Progesteron Doporučený termín krytí

 

pod 2 ng/ml                             nutné opakované vyšetření za 3 – 5 dní

2 -  3 ng/ml                              opakované vyšetření nebo krytí za 3 – 4 dny

3,1 – 4,5 ng/ml                         krýt za 2 - 3 dny

4,6 – 8 ng/ml                            krýt za 1 - 2 dny

8,1 – 16 ng/ml                       krýt ihned

 

 

Moje fenka Annie byla 2x kryta v zahraničí, její dcera Bessy též a nyní se opět chystáme za ženichem. Neriskovala bych několik stovek km bez toho, abych neměla udělanou koncentraci progesteronu v krvi. Veterinární klinika Labvet v Praze má příslušné laboratorní zařízení a výsledek je Vám sdělen do dvou hodin. Loni jsem platila za věškerá vyšetření: gynekologické, cytologické – bakteriologické a určení hladiny progesteronu  650 Kč a dle doporučení MVDr Kinské jsem úspěšně kryla.

Koncentraci progesteronu v krvi považuji v dnešní době za nejvíce vyhovující, ale pozor se vzorkem krve se musí zacházet podle určitých pravidel, které by měl každý veterinář znát, aby výsledky nebyly zkreslené. Fena, která je kryta ve správný den, je ve většině případů svolná. Odpadá tedy leckdy násilná manipulace ze strany chovatele, který se často snaží fenu, bránící se krytí fixovat. Naopak, pes se k feně dostává v době, kdy je pro něj přitažlivá, chovatel do spojení nemusí zasahovat / pouze přidržet a otočit / a průběh krytí je přirozený. Ovšem i zde vyjímka potvrzuje pravidlo. Přeji všem majitelům fen a plemeníků, aby čas strávený při aktu krytí byl vždy korunován úspěchem a radostí z nádherných štěňat.

 

Mráčková Drahomíra www.enssonbohemia.cz

F

F

F

F

 


Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 1x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 12.02.2010 Upraveno: 12.02.2010 Přečteno: 1609x

Schválili: Rexik **** 17.10.13 • Rex *** 18.10.13

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Chovatelství psů
10.06.2009*****Rozdělení plemen podle FCI1571x
23.07.2014*****Entlebušský salašnický pes21x
03.11.2010*****Leonberger, historie, standard, součastnost187x
08.07.2014*****Můj příběh - AST, APBT a jejich křížení - stále dokola...29x
17.07.2012*****Puli - pes s dredy50x
12.02.2010*****Co mě praxe naučila - umělá reprodukce1711x
07.02.2010*****Na co si dáme pozor při koupi štěněte.714x
28.02.2012*****Chov puberťáka95x
13.12.2011*****Zakládám chovatelskou stanici.42x
28.01.2010*****Specifické podmínky chovnosti NO400x

Komentáře návštěvníků

x Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Další články tohoto autora
03.11.2010*****Leonberger, historie, standard, součastnost187x
12.02.2010*****Co mě praxe naučila - umělá reprodukce1711x

© HAFICI.NET - https://hafici.net/clanky/70-co-me-praxe-naucila-kryti