Přihlaste se a využijte web naplno HAFICI.NET »

Co mě praxe naučila - umělá reprodukce

 

Články » Co mě praxe naučila - umělá reprodukce 

Zmrazené sperma a inseminace.

Téma, které jsem vybrala ke zveřejnění a do sekce co mě praxe naučila je v dnešní době velice zajímavé a hlavně praxe i v naší zemi na úrovni vyspělých zemí v tehdejší západní Evropě. V chovu leonbergerů bylo letos prvně použito zmrazené sperma plemeníka z chovu českého na českou fenu. A naopak, koncem roku loňského bylo zmrazené sperma českého plemeníka použito v zahraničí. V české spermobance se v dnešní době nachází sperma tři českých plemeníků - leonbergerů.

 

Inseminace právě odebraným spermatem do pochvy, k děložnímu krčku, se v chovu praktikuje dalo by se říci běžně a dlouho. Nebudu daleko od pravdy když napíši, že se k tomuto řešení krytí obracejí chovatelé když po technické stránce jejich psi akt krytí nezvládají. Nepovažuji to za vhodné ale dovedu si představit beznaděj majitelů jak psa tak feny když to prostě nejde. Vše se ovšem musí řídit předpisy FCI a ČMKU.

 

Inseminace zmrazeným spermatem se plánuje dlouho dopředu, hlavně pak když se sperma posílá do zahraničí. Již před několika lety jsem se tímto tématem zbývala, neboť bylo použito zmrazené sperma psa z mého chovu prodaného do Italie. V té době mě ani nenapadlo, že co se běžně praktikuje na západě bude praxí i u nás. A již zde máme první vlaštovky. ( v chovu českých fousků běžná praxe )

První sperma poslané z Čech bylo sperma Alexe B. Bora z Milotiček a první fenou, která byla nakryta zmrazeným spermatem je Dee Dee Assa Říčany. V prvním případě se štěňátka již narodila a ve druhém si na ně musíme ještě měsíc počkat.

Z internetu jsem stáhla několik článků o inseminaci, můžete si je prohlédnout níže ale protože se vše pojí s mnoha mýty a předsudky napíši to co jsem poznala z praxe.

Vytipovala jsem pouze to nejdůležitější.

 

Plemeník:

 • odebrání spermatu, pes který přirozeně kryje, při hárající feně odebrání ( masturbací )  bez problémů, bez stresů apod.
 • za hodinu odběr znovu dávka dost veliká ( záleží na kvalitě spermatu )
 • uložení do spermobanky ( roztoky k ředění a konzervování na takové úrovni, že neohrozí kvalitu spermatu )
 • možnost odeslání do zahraničí, zajistí spermobanka, udělá cenovou kalkulaci do kterékoliv země
 • důležitá písemná smlouva mezi majiteli chovných zvířat ( doporučuje i IUL více informací níže )

 

Fena:

 • veterinář určí dle hladiny progesteronu a cytologie ten správný den pro aplikaci
 • první den aplikuje dávku pipetou do dělohy ( pochva děložní hrdlo ) bez anestezie
 • další den v anestezii aplikuje dávku do obou rohů děložních ( brišní stěna, děloha, chirurgický výkon - krytý clonou ATB )
 • možnost aplikace pomocí endoskopu taktéž v anestezii ( přes pochvu, hrdlo děložní do děložních rohů ) provádí se zatím pouze na veterinární klinice v Brně
 • riziko anestezie je v obou případech stejné
 • záleží jaké kombinace veterinář doporučí

 

MVDr Láznička se inseminací a reprodukcí malých zvířat zabývá již mnoho let, úspěšnost zabřezávání fen zmrazenýcm spermatem cestou chirurgickou i endoskopickou je stejná tedy 60 -  80 %. Riziko anestezie mají obě metody.

Fenka leonbergera byla inseminována cestou chirurgickou a vše proběhlo v pořádku. Byla inseminována spermatem, který je ve spermobance čtyři roky, plemeník již nežije, majitelka fenky si chtěla krev ze svého chovu vrátit do dalších generací psů ve své chovatelské stanici. Budeme jí držet palce, aby se jí chovatelský plán povedl.

 

Sperma psovi bylo odebráno též v této ordinaci a také bez sebemenších problémů. Byla jsem mile překvapena, jak perfektně to pes přijal. Sperma psa bude použito na zahraniční fenku v nejbližší době.

 

Podrobné informace o cenách za odběr, jeho uskladnění a vývoz, stejně tak ceny za vyšetření a výkon spojený s jeho aplikací nezveřejňuji. Jakékoliv otázky ráda zodpovím na mailu enssonbohemia@seznam.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

7. 4. 2009                                                                                                                 D.M.

 

Sperma.

Metody umělého oplodnění fen se v chovu psů využívají jen ojediněle a spíše jako omezená forma reprodukce.  Důvody, proč je umělé oplodnění vyžadováno jsou většino ekonomického rázu (převoz semene na velkou vzdálenost), nebo nelze uskutečnit krytí přirozenou cestou buď ze strany psa (zhojené zranění pánevních končetin, dříve zlomená pyjová kost, poruchy libida po dlouhé přepravě, pokusy o krytí v nevhodném prostředí, nadměrné pohlavní vzrušení apod.) nebo ze strany feny (averze feny k vybranému psu, prvnička může odmítat psy vůbec, nestejný vzrůst partnerů (pokusné křížení), defekty na zevních pohlavních orgánech (zůžení vulvy), hustá srst překrývající zevní pohlavní orgány feny spojená s nezkušeností psa při prvních pokusech o krytí apod.)  Dlouhodobá konzervace psího semene je problematická, i když možná. Nejlepších výsledků se dosahuje u inseminace fen neředěným semenem , tj. bezprostředně po získání semene a pohybují se mezi 70 - 80% březosti.  Vyvolání reflexu ejakulace je u psa poměrně snadné a to zejména v případě, že je v jeho blízkosti hárající fena. Nejčastějším způsobem je masáž pyje (masturbace), která mimo sběrné nádoby na semeno (např. širší skleněná nádoba) nevyžaduje žádné další pomůcky. Druhým způsobem je odběr semene pomocí umělé pochvy, která má určitou teplotu a vyvíjí určitý tlak. Semeno se odebírá tak, že po vzeskoku psa na háravou fenu se pyj zavede do umělé pochvy držené po pravé straně feny. Pochvou se v případě nutnosti mírně pohybuje. Třetím způsobem odběru semene je elektroejakulace, používá se však jen vyjímečně. Těsně před ejakulací dochází u psa k erekci, vyklenutí žeber a typickým pohybům.  Frekvence získání semene u psa Pokud je plánováno dlouhodobé využití psa, je vhodný jeden odběr za 48 hodin. V případě nutnosti je možno získat semeno denně po 3 dny za sebou, potom má následovat nejméně 2 denní odpočinek. Je - li nutno odebírat ejakulát 2x denně, má následovat dvoudenní přestávka. Pokud pes delší dobu nekryl, dochází ke změnám spermií uložených v nadvarlatech a doporučuje se opakovaný odběr ejakulátu.  Vlastnosti semene psa Semeno je ejakulováno ve třech frakcích. Celkový objem semene i jeho hodnoty se různí podle metody odběru, velikosti psa, věku apod.  Objem celého ejakulátu kolísá od 2 do 50cm3. Nejčastěji se odběr ejakulátu přeruší po získání frakce bohaté na spermie (0,5 až 4cm 3). Barva semene je šedobílá až bílá a to v závislosti na koncentraci spermií, která určuje i jeho konzistenci. Pach semene je typicky psí nebo nevýrazný. Koncentrace spermií kolísá mezi 5 - 500 000 v 1mm3 a je v přímé závislosti na objemu ejakulátu. Počet morfologicky změněných spermií nemá přesáhnout hranici 20% a progresivní pohyb vpřed musí vykazovat nejméně 70%.  Přežitelnost spermií v neředěném spermatu se pohybuje kolem 8 hodin, je -li semeno přechováváno při pokojové teplotě. Přechovává-li se jen druhá frakce spermatu (pouze spermatická frakce), prodlouží se jeho přežitelnost na 24hodin, stejně tak při postupném ochlazování spermatu na 4oC.  Ředění a konzervace semene Ke krátkodobé i dlouhodobé konzervaci se používá spermatická frakce ejakulátu. Při krátkodobé konzervaci se sperma ředí z běžně dostupných prostředků pasterovaným mlékem a to v poměru 1:1. Uchovává se při teplotě 4oC. Po 96 hodinách se zjišťuje jeho 50% pohyblivost.

 

Aplikace spermatu.

Nejdůležitějším předpokladem úspěšnosti prováděné inseminace je správný odhad doby, ve které se provádí. Za nejvhodnější dobu se považuje 9. - 13. den po objevení prvních příznaků hárání, vyjímky jsou ale velmi časté. Klinicky je možnost svolnost k páření rozpoznat podle změny chování k psům a také podle ukončeného krvavého výtoku, který se v té době mění na slabě růžový až žlutý. Období estru lze určit také cytologickým vyšetřením stěru z vaginální sliznice. K umělému osemenění se požívá pryžový katetr nebo lépe pipeta z plastu, která se napojí na celoskleněnou stříkačku. Před inseminací se fena postaví zádí výše, vulva se očistí vatou a po rozevření stydké štěrbiny se zavede pipeta přes poševní předsíň a pochvu po klenbě do děložního krčku a je-li to možné až do dělohy. Po zavedení pipety se pomalým stiskem pístu stříkačky vytlačí semeno. Po opatrném vyjmutí pipety se fena drží pozvednuta za pánevní končetiny po dobu 5 - 10minut, případně podle druhu použité pipety (s nafukovacím balónkem nebo bez) se imituje akt svázání, který vzniká zduřením bulbu pyje a dochází při něm k děložním kontrakcím, které urychlují přechod spermií přes děložní krček a dělohu do vejcovodu. Po provedené inseminaci, zvláště tehdy, kdy byl ejakulát deponován jen na začátek krčku děložního je třeba bát ba to, aby fena po uvolnění pánevních končetin nesedala nebo netlačila. Vhodné je její provázení na vodítku.

K osemenění feny se používá celá dávka semene. U zdravého ejakulátu by stačil s vyhovující koncentrací spermií jen 1cm3, je však účelné zvětšit objem inseminační dávky přidáním 3 dílu ředidla (převařené mléko, 0,9% roztok NaCl) např. pokud je třeba rozdělit odebrané semeno na více dávek pro více fen.

Budou štěňátka? Uvidíme.

Použitá literatura:
Gamčík Pavol, Kozumplík Jaroslav a kol. : Andrológia a umelá inseminácia hospodářských zvierat, 1992,

vydavatelství Príroda, Bratislava

 

I. U. L. (  co by měla obsahovat smlouva uzavřená mezi chovateli )

Doporučení Unie:

ARTIFICIAL INSEMINATION and the associated responsibility of breeders and stud owners.

Owing to recent events:
The following is the recommendation of the board regarding the procedures of artificial insemination in international breeding exchanges.

Fundamental:
According to International Breeding Rules of the FCI §6, it is in any case
forbidden to mate the bitch with more than one stud dog during the same oestrus cycle. Consequently it is also not allowed to inseminate a bitch with semen from two or more stud dogs during the same heat!

Special precautions are needed when exporting semen to a country where the registering body allows multiple sire inseminations.

Approval process (if necessary):
First appropriate approval of artificial insemination has to be obtained, if regulations of the national kennel clubs or their breed clubs in the countries concerned dictate the necessity of such an approval.

Insemination contract/use of the semen:
Breeders and owners of stud dogs are strongly urged to negotiate a written contract before each insemination wherein the financial and other obligations of both parties are clearly defined.

 

In addition, the following points concerning the use of the semen should also be contained in the contract:

1. The semen of the stud dog is to be used exclusively for the bitch named in the contract.

2. Under no circumstances will the owners of the stud dog allow the insemination the bitch named in the contract during the same heat cycle, with semen from one or more other dogs.

3. If not all available semen has been used by the veterinary surgeon for artificial insemination of the bitch, the breeder is not permitted to on sell it, or to use it for his own breeding, unless the stud owner from whom the semen was procured agrees, whereupon a renewal of the approval (see approval process), for a new insemination would be required.
Or the owner of the stud dog may instruct to keep the remaining frozen semen untouched until further notice, or to destroy it.

These guidelines should prove helpful in handling "Artificial Insemination" on an international level.

Leonberg,november 2008.


Volný překlad ( pomocí  google )

 

Vzhledem k nedávné události:
Následující doporučení rady ohledně postupů umělé inseminace ve šlechtitelské mezinárodní výměny.

Základní:
Podle Mezinárodní Plemenní řádu FCI § 6, je v každém případě zakázáno krýt fenu s více než jedním plemeníkem  během stejného cyklu říje. Proto je také není umožněno oplodnit fena s sperma ze dvou nebo více psů během stejného hárání !

Zvláštní opatření jsou nutná při vývozu spermatu do země, kde se zaznamenává těle umožňuje vícenásobné sire inseminations.

Schvalovací proces (v případě potřeby):
První vhodné schválení umělé inseminaci musí být získány, pokud předpisy o národní chovatelské kluby nebo jejich chovu kluby v dotčených zemích diktovat nutnost takového schválení.

Inseminační zakázky / použití spermatu:
Chovatelé a majitelé psů jsou silně nabádal k vyjednání písemné smlouvy před každým inseminace, přičemž finanční a jiné závazky obou stran, jsou jasně definovány.Navíc, tyto body se týkají použití spermatu by také měly být obsaženy ve smlouvě:

1. Sperma ze stud pes má být použita výhradně pro fenu pojmenované ve smlouvě.

2. Za žádných okolno stí se majitelé se stud dog umožňují oplodnění feny pojmenované ve smlouvě během stejného harání - cyklu, s sperma z jedné nebo více jiných psů.

3. Nebudou-li všechny dostupné sperma bylo použito podle veterinárního lékaře k umělému oplodnění na fena, je chovatel není povoleno, aby na prodej, nebo jej použít pro vlastní chov, pokud stud majitele, od kterého spermatu byla zásadně souhlasí, načež obnovení schválení (viz schvalovací proces), o nové inseminace by bylo zapotřebí.
Nebo vlastník plemeníka může dát pokyn, aby zbývající zmrazeného spermatu nedotčené až do odvolání, nebo zničit.

Tyto pokyny by měly prokázat užitečné při manipulaci "umělé oplodnění" na mezinárodní úrovni.

Leonberg, listopad 2008.

Mráčková Drahomíra www.enssonbohemia.cz

F

F

 

Za správnost informací zodpovídá autor článku, dotazy směřujte na autora. Hodnocení článku hvězdičkami provádí redakce. K článku se vyjádřete pomocí palců (líbilo se / nelíbilo se).

Hodnocení
*****

Líbilo se: 0x Nelíbilo se: 0x Zveřejněno: 12.02.2010 Upraveno: 12.02.2010 Přečteno: 1712x

Schválili: Rexik *** 17.10.13 • Rex *** 20.10.13

Související články
Žádné související články
Další články z rubriky Chovatelství psů
10.06.2009*****Rozdělení plemen podle FCI1571x
12.02.2010*****Co mě praxe naučila - krytí1608x
17.07.2012*****Puli - pes s dredy50x
03.11.2010*****Leonberger, historie, standard, součastnost187x
28.02.2012*****Chov puberťáka95x
08.07.2014*****Můj příběh - AST, APBT a jejich křížení - stále dokola...29x
13.12.2011*****Zakládám chovatelskou stanici.42x
07.02.2010*****Na co si dáme pozor při koupi štěněte.714x
27.01.2013*****Založení chovatelské stanice44x
02.11.2016*****Pes a silvestr29x

Komentáře návštěvníků
Celkem: 0 záznamů přidat komentář Funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele
Další články tohoto autora
03.11.2010*****Leonberger, historie, standard, součastnost187x
12.02.2010*****Co mě praxe naučila - krytí1608x

© HAFICI.NET - http://hafici.net/clanky/71-co-me-praxe-naucila-umela-reprodukce